Bệnh sùi mào gà là một trong những bệnh phổ biến lây nhiễm qua đường tình dục, nó xuất hiện những nốt đỏ, gây hại trực tiếp lên